Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fiberoptiska trycksensorer för industriella tillämpningar

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Rise Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem: genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

RISE, SKF och SKB har föreslagit flera olika tekniska lösningar för fiberoptiska trycksensorer för att möta den stora efterfrågan som finns för denna teknik inom industrin. En kompakt sensor med hög tryckkänslighet och som är lätt att integrera har utvecklats och testats med gott resultat. Lösningar för distribuerad tryckmätning, baserad på specialdesignad optisk fiber har också undersökts och visar på att potential finns. En affärsmässig bedömning har också gjorts och denna motiverar till fortsatt utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Den utvecklade prototypen uppfyller de krav SKF ställt och de vill därför fortsätta utvecklingen och integrera sensorn i maskiner i en operationell miljö. Proximion är intresserade av att tillverka sensorer i större skala givet att industritester visar tillräcklig teknisk potential. SKB ser också tekniken som lovande för geofysiska mätningar, särskillt för tryckmätning i borrhål.

Upplägg och genomförande

Projektet fortlöpte enligt plan och arbetet utfördes i samarbete mellan projektparterna (RISE, SKF, och SKB). SKF och SKB definierade specifikationerna tillsammans med RISE och på detta följde den tekniska utvecklingen av den fiberoptiska tryckgivaren. Dess funktion verifierades sedan i laboratorieexperiment. En studie av de affärsmässiga möjligheterna gjordes också. Denna inkluderade en marknadsundersökning, konkurrerande teknik, och en beskrivning av IP situationen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 oktober 2018

Diarienummer 2018-03479

Statistik för sidan