Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fiberoptisk sensormatta för infodringsmonitorering

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har fört sensortekniken närmre marknaden genom input från projektparterna, genom att en förbättrad design framtagits och tack vare de nya insikter fälttesterna hos Sandvik givit. Det har bidragit till programmets syften genom engagemanget från olika delar av värdekedjan vars verksamheter i till vardags är mycket olika. Projektet har också bidragit till att utveckla och bibehålla fiberoptisk mätteknik som ett spetskompetensområde genom appliceringen av fiberoptik i praktiskt utmanande tillämpningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet består i: en förbättrad sensordesign, en plan av aktiviteter för utveckling av sensorn till en produkt, nya insikter som resultat av fältmätningar, samt förslag på nya tillämpningar. Effekterna förväntas vara att utvecklingstakten för sensormattan kan ökas tack vare projektet. I förlängningen ser vi naturligtvis produkter framför oss som skapar värde för såväl slutanvändare som andra aktörer.

Upplägg och genomförande

Projektet var ett samarbete mellan Acreo som koordinerat och utfört experimenten tillsammans med Sandvik, Textilhögskolan som bidragit med sin kompetens om hur fiber kan broderas på textil och som även bidragit till nya uppslag till tillämpningar, Nike-Tech som tillverkat sensormattan, ABB som bidragit med sin kompetens inom sensorer för bla stålindustrin, och Sandvik som i egenskap av slutanvändare bidragit kravställning samt möjliggjort och tillsammans med Acreo utfört experiment i en av sina ugnar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-05242

Statistik för sidan