Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fiberoptisk fuktsensor för ökad digitalisering av transformatorer

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE AB - Digitala System
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2022 - april 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor, våren 2022

Viktiga resultat som projektet gav

Ett mål var att undersöka genomförbarheten av en fiberoptisk mätning av fukthalten i transformatorisolering vilket gjorts och slutsatsen är att en noggrannhet på bråkdelen av en procent är möjlig. Vi undersökte också undersöka värdet och användningen av data från en sådan mätning. Genom att välja rätt sensorplacering kan modelleringen av transformatorn förbättras och på så vis kan tidigare varningar för potentiella problem erhållas. Ett tredje mål var att lägga en plan för fortsatt utveckling vilket gjorts och vi undersöker nu i vilken form planen bör genomföras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från förstudien visar att det är både möjligt och motiverat att fortsätta utvecklingen mättekniken. Det är förväntat att detta leder till en implementerbar fuktmätning som kan förbättra modeller och bidra till bättre underhållsplanering av transformatorer och på sikt även en förbättrad utformning av transformatorerna.

Upplägg och genomförande

Arbetet har skett i samarbete mellan RISE och Hitachi Energy. RISE har utfört huvuddelen av den tekniska evalueringen, tex de spektroskopiska mätningarna. Hitachi som vill implementera tekniken har bidragit med analys om var mätningar är mest relevanta, hur datan kan användas, kravbild, samt provpreparering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 juli 2023

Diarienummer 2022-01479

Statistik för sidan