Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fiberoptisk fuktsensor för ökad digitalisering av transformatorer

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE AB - Digitala System
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2022 - april 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor, våren 2022

Senast uppdaterad 5 september 2022

Diarienummer 2022-01479

Statistik för sidan