Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FFI Skärteknisk Utbildning 2

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2014-03908sv.pdf (pdf, 266 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har utvidgat kurskonceptet Skärteknisk Utbildning med tio nya utbildningsmoduler anpassat till fort- och vidareutbildning. Flexibelt kursupplägg genom modulupplägg och två kunskapsnivåer har skapats. Projektet har letts av en styrgrupp med Scania CV som ordförande. Utbildningen har tagits fram genom fem arbetsgrupper ledda av akademi och institut. Pilotkurser med kursutvärdering har genomförts. Ett framtida modulindelat konceptförslag för fort- och vidareutbildning med 22 utbildningsmoduler har formulerats. Utbildningen ger högskolepoäng.

Långsiktiga effekter som förväntas

Flexibelt kursupplägg har genomförts liksom nivågruppering av kunskap. Nivå 1 för dem som använder tekniken (operatörer) medan nivå 2 är avsedd för de som utvecklar tekniken (produktionstekniker). Kursmodulerna är möjliga att använda för kunskapsvalidering inom SME företag. Ett framtida modulindelat konceptförslag med 22 utbildningsmoduler har formulerats. Detta ger industrin möjlighet att skicka deltagare på en programutbildning eller till enskilda utbildningsmoduler. Utbildningen ger universitetspoäng.

Upplägg och genomförande

Projektet har letts av en styrgrupp. Scania CV har varit huvudsökande för projektet och tillika ordförande i styrgruppen. Ansvaret för framtagandet av utbildningsmaterialet har legat hos högskolor och institut genom fem arbetsgrupper. Chalmers har verkat som projektledare. För samtliga utbildningsmoduler genomfördes pilotkurser med sammanlagt 108 deltagare från projektets medverkande industrier. Lärare för pilotkurserna hämtades från modulansvarig högskola eller institut. Kursutvärdering gjordes och följdes av en utvärderingsdiskussion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 februari 2020

Diarienummer 2014-03908

Statistik för sidan