Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FFI Informationssystemarkitektur för liner

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2011-01792_publik_SV.pdf (pdf, 675 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

ökad industriell kunskap om standarder för informationshantering i linor: uppfyllt Förbättrad och säkrad produktkvalitet: implicit, förbättrad ICT Minskad miljöpåverkan: implicit, förbättrad ICT Minskade produktionskostnader: implicit, förbättrad ICT Minskade kostnader för IT-system: uppfyllt, förenkling av konfigurering och underhåll Förbättrad kapacitet, flexibilitet och leveransprecision: implicit, förbättrad ICT Förbättring av driftsäkerhet och underhåll: implicit, genom förbättrad ICT

Långsiktiga effekter som förväntas

LISA har levererat och validerat en modern flexibel och skalbar händelsestyrd arkitektur för insamling och fusion av data från olika automatiska produktionskällor med upplösning som sträcker sig ner till enskilda givare. Detta ger i princip möjlighet kombinera och tolka data i olika lager i en ICT-infrastruktur, oberoende av begränsningar i fördefinierad styrlogik.

Upplägg och genomförande

Projektet har resulterat i att ett stark nationellt team för industriell IT och skalbar tillverkningsstyrning byggs upp mellan projektets partner Scania, Volvo Car Corporation, KTH, Chalmers och LTH samt med systemleverantörerna Rockwell Automation och Siemens. När denna rapport skrivs har ett förslag till ett fortsättningsprojekt FFI LISA² redan skickats in.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2011-01792

Statistik för sidan