FFI DROWSY DRIVER

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6320 Intelligent Vehicle Technologies
Bidrag från Vinnova 2 630 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - december 2011
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2009-04735sv.pdf (pdf, 1871 kB)

Senast uppdaterad 24 februari 2020

Diarienummer 2009-04735

Statistik för sidan