FFI DROWSY DRIVER

Diarienummer 2009-04735
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6320 Intelligent Vehicle Technologies
Bidrag från Vinnova 2 630 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - december 2011
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI