FENA Challenge 2013 - Öppen innovation med studenter vid Lunds Universitet

Diarienummer 2013-02887
Koordinator Lunds universitet - LU Open
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Fler samarbetspartners är med i år, datum är satta för tävlingen och lokaler är ordnade. Det som däremot inte är uppfyllt är en ansökan till steg två av denna utlysning. Anledningen är att det har gått åt betydligt mycket mer tid till att samordna och att arbeta tillsammans än vad som förutspåtts och fokus har istället lagts på att se till att övriga delar av projektet kommit på plats. Nu skalas höstens genomförande ner för att klaras på mindre budget, för att göra nya ansatser för framtiden.

Resultat och förväntade effekter

Diskussioner med följande organisationer om deltagande EON, HSB, Riksbyggen, AF-Bostäder, Region Skåne Samarbete med LUSIC, The Black Pearl, Ideon Open, Lund University Innovation System för att genomföra tävlingen under hösten Två sponsringavtal i slutförhandlingar, SEB, Baker Tilly Stöd från jag villhabostad.nu i form av nätverk och kontakter Utöver detta har The Black Pearl dessutom börjat planera för ytterligare en innovationstävling under senhösten.

Upplägg och genomförande

Upplägget i form av att FENA själva har varit huvudaktör varit avgörande för resultatet och deras engagemang och utvecklingen av tävlingen parallellt med utvecklingen av miljön där tävlingen kommer att hållas har också varit mycket bra. Det som däremot har varit svårt är kombinationen av att förena det på otroligt engagemang byggt och mera löst organiserat FENA med det mer byråkratiska och inte fullt så riskbenägna delarna vid LU. även om det ibland har varit svårt har det skett god utveckling.

Externa länkar

Bilder från FENA Challenge finalen 2012

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.