Fem ton grön fisk i disk

Diarienummer
Koordinator AXEL JOHNSON HOLDING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 9 866 379 kronor
Projektets löptid maj 2019 - november 2021
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2019 (vår)

Syfte och mål

Syftet är utveckling av cirkulär och uthållig livsmedelsproduktion med det specifika målet att producera minst 5 ton svensk miljövänligt odlad fisk av högsta gastronomiska kvalitet, att saluföras till både restaurang och dagligvaruhandeln. Detta i sin tur förutsätter ett foder baserat på miljövänliga och uthålligt producerade foderråvaror, här producerade från restprodukter från livsmedelsindustrin, med hjälp av insektskompost och mikrobiell fermentation. Därmed skapas en produktion som inte konkurrerar med, utan bidrar till en ökad och säkrare livsmedelsförsörjning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas stimulera en fortsatt utveckling av: 1.Livsmedelsproduktion som kan avlasta den bördiga marken och marina resurser. 2.Cirkulär matproduktion. 3.Minskat behov för import av soja baserade och ej hållbart fiskade foderprodukter. Projektet förväntas resultera i: 1.En ökad efterfrågan på svensk och miljövänligt odlad fisk 2.Stöd till utveckling av ekonomiskt lönsamma former för svensk produktion av alternativa fodermedel. 3.Att svensk fisk kan marknadsföras som ett hållbart alternativ 4.Ökad produktion och försäljning av miljövänligt producerad fisk.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet länkar tre uttalade behov till en värdecirkel. 1 Att finna en ekonomiskt godtagbar avsättning för spill från matproduktion. 2. Utveckla miljövänliga foderingredienser. 3. Producera miljövänligt och lokalt odlad fisk av högsta kvalitet. I projektet ingår dessutom industri från avfallshantering, bioprocessering, fodertillverkning och fiskodling, deras organisationer och akademin. Genom att sammanföra aktörer från hela värdecirkeln skapas en förståelse för begränsningar innan och behov efter den egna delen, vilket faciliterar utformningen av ett processflöde.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 april 2019

Diarienummer 2019-00854

Statistik för sidan