Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Felsäker medicinteknisk slangkoppling för infusion, transfusion och dialys.

Diarienummer
Koordinator BLACKER CONSULTING AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att tillverka, testa och demonstrera en första lågvolyms-serie av vår produkt. Serien har tagits fram och dess nyckelegenskaper har testats i laboratoriemiljö. Alla resultat har dokumenterats för att ingå i vår tekniska fil inför framtida CE-märkningsprocess samt för att ligga till grund för designen av nästa prototypserie. Vår process för IP-skydd är pågående vilket i dagsläget hindrar oss från att fullt ut demonstrera vår design för användare och kunder. I väntan på IP-skydd arbetar vi med att utökat vårt kontaktnät av användare och kunder på annat sätt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från tester av nyckelegenskaper är mycket positiva. Smärre designförändringar krävs, men inget som påverkar vår planerade uppdaterade IP-skyddsprocess eller vägen till marknad. Vi kommer till exempel att byta ett av de två material som idag ingår i produkten. Initiala tester av det nya materialet är lovande. I väntan på att kunna demonstrera för användare och kunder har vi låtit utföra en studie av behovet bakom innovationen. Studien utfördes tillsammans med sjuksköterskor/användare vid Örebro universitetssjukhus, dess resultat bekräftar magnituden av behovet.

Upplägg och genomförande

I enlighet med Stanford biodesign-processen jobbar vi konstant med att validera och kvantifiera det behov vår uppfinning löser. För att nå framgång är det viktigt att vårt behov är känt på marknaden. Vår studie fungerar här som bevis. Initialt i projektet utvärderades den tekniska lösningen med avseende på ’överföring till produktion’. Detta resulterade i förbättringar gällande design och materialval som gör produkten enklare och billigare att tillverka både små- och storskaligt. Designändringen sågs över av vårt patentombud som bedömde att vi behöver utöka vårt IP-skydd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00644

Statistik för sidan