Fastelaboratoriet - Etapp 4

Diarienummer 2015-02268
Koordinator Luleå tekniska universitet - Fastelaboratoriet
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Fastelaboratoriet var att skapa förutsättningar så att svensk industri kan genomföra transformationer från traditionella produktorienterade affärer till att affärer baserade på funktionella produkter och därigenom bidra till hållbar utveckling. Det övergripande målet för etapp 4 var att validera, implementera och nyttiggöra tidigare framtagna metoder, verktyg och processer som behövs för att realisera funktionella produkter med optimerad livscykelkostnad och optimerat kundvärde samt att industriparterna kan ta ledningen i sådana affärer.

Resultat och förväntade effekter

Resultat inkluderar 32 vetenskapliga journalartiklar, 24 konferensbidrag, 260 kunskapsdelningsevent, 1 licentiatexaminerad och 6 disputerade. Centrumbildningen har etablerat en helt ny teoribildning om funktionella produkter och har dessutom nyttiggjort mängder av resultat hos partnerföretagen. Tydliga effekter syns redan nu där mängder av företag (inom och bortom centrumbildningen) gör prestandabaserade affärer. Även andra nyckelaktörer (politiker och finansiärer) använder idag div. styrmedel för att uppmuntra transformationer till funktionsbaserade affärer.

Upplägg och genomförande

Under etapp 4 bestod Fastelaboratoriet av 6 industriföretag samt 6 forskningsämnen vid Luleå tekniska universitet. Arbetet strukturerades i 9 implementeringsprojekt, 4 forskningsprojekt och 4 strategiska projekt fördelade på 3 arbetspaket och ledningen organiserades i ett separat arbetspaket. För att kunna nyttiggöra resultaten i industrin ledde industrirepresentanter implementeringsprojekten. Övriga projekt leddes av akademiker och professionella kommunikatörer arbetade med resultatspridning bortom forskningsetablissemanget.

Externa länkar

Centrumbildningens hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.