Fas 1 FN operations globala kontor/inkubator på Ideon

Diarienummer 2018-04514
Koordinator Ideon AB - Ideon Science Park
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med finansieringen är att under nov 2018-feb 2019 ta fram en prototyp till ett UNOPS Global innovaiton office baserat på Ideon Science Park, enligt önskemål från FN. Finansieringen ger möjlighet till att hyra in en projektledare för att driva fas 1, sätta samman en stakeholder grupp och leda processen att ta fram prototypen.

Förväntade effekter och resultat

efter fas skall en stakeholder grupp vara upparbetad, ett par olika teser framtagna som debatterats med stakegolder gruppen under 2 work shops för att nå fram till en prototyp på hur ett globalt innovationskontor för FN ska fungera mest effektivt.

Planerat upplägg och genomförande

I november sätter vi upp en stake holder kommittee och en styrgrupp, och vi tar fram en tes om prototypen för UNOPS kontoret I december/januari träffas Stake holders för att diskutera och klargöra tesen och prototypideen och sätta upp lämpliga aktiviteter och rapporteringsstrukturer I Feb diskuteras den uppdaterade tesen och prototypideen med UNOPS och styrgrupp, och vi kokar ner till en prototyp som kan testas med stake holder, vilket också sker. I februari träffas styrgruppen och sätter ihop en plan för hur den uppdaterade prototypen realiseras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.