Fas 1 FN operations globala kontor/inkubator på Ideon

Diarienummer 2018-04514
Koordinator Ideon AB - Ideon Science Park
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - februari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att ta fram och testa en prototyp för ett UNOPS Global innovation centre på Ideon. Resultatet har blivit dels en stake holder grupp, dels en prestudy report, och dels ett uppdragsförslag för Regeringskansliet och UNOPS att förhandla vidare om. I mångt och mycket har den ursprungliga planen för förstudieprojektet följts. Samtalen med Vinnova löpande har varit goda och nu efter förstudien och förhoppningsvis med regeringskansliet som uppdragsgivare kommer nästa steg att vara en projektplan för uppbyggnad och att sätta de första Challenges i verket.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har blivit dels en stake holder grupp, dels en prestudy report med prototypen beskriven, och dels ett uppdragsförslag för Regeringskansliet och UNOPS att förhandla vidare om. Samtalen med Vinnova löpande har varit goda och nu efter förstudien och förhoppningsvis med regeringskansliet som uppdragsgivare kommer nästa steg att vara en projektplan för uppbyggnad och att sätta de första Challenges i verket.

Upplägg och genomförande

I mångt och mycket har den ursprungliga planen för förstudieprojektet följts. Samtalen med Vinnova löpande har varit goda och nu efter förstudien och förhoppningsvis med regeringskansliet som uppdragsgivare kommer nästa steg att vara en projektplan för uppbyggnad och att sätta de första Challenges i verket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.