Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Farmakodynamisk karaktärisering av STAT3 blockerare

Diarienummer
Koordinator Glactone Pharma Development AB
Bidrag från Vinnova 886 500 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

STAT3 är ett protein som är överaktiverat vid olika typer av cancer vilket kan leda till okontrollerad tillväxt av tumörceller, behandlingsresistens och nedreglering av immunsystemet. Men det är en stor utmaning att hitta läkemedelsmolekyler som blockerar STAT3 specifikt och som har en tydlig koppling mellan effekt och dosering. Projektets syfte var att påvisa ett samband mellan dos, exponering och effekt för Glactones STAT3 blockerande substans och generera kunskap och data som stödjer den fortsatta utvecklingen.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från projektet visade att Glactones substans hade mycket goda farmakokinetiska egenskaper. Arbetet med en farmakodynamisk modell visar att det går att utveckla en relevant och specifik modell för att följa STAT3 inhibering in vivo. Projektets positiva utfall motiverar fortsatt arbete med att etablera en effektmarkör och medför en tydlig differentiering av Glactones substans mot andra STAT3 inhibitorer.

Upplägg och genomförande

Projektet och dess ingående arbetspaket designades i samråd med ledande experter inom farmakokinetik och farmakodynamik. De olika momenten utfördes vid kontraktslaboratorium. Ursprungsplanen modifierades genom att en mer relevant modell för STAT3 blockering utvecklades och användes. Den nya modellen kommer att kunna användas genom projektets utveckling efter viss optimering. Övriga studier genomfördes som planerat och data från studierna analyserades i samarbete med de deltagande parterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04531

Statistik för sidan