Farmakodynamisk karaktärisering av STAT3 blockerare

Diarienummer 2017-04531
Koordinator Glactone Pharma Development AB
Bidrag från Vinnova 886 500 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 - hösten 2017

Syfte och mål

Projektet har som mål att generera translationell kunskap om Glactones STAT3 blockerande läkemedelskandidat genom att studera förhållandet mellan dos, exponering och farmakologisk effekt i prekliniska cancermodeller. Med denna kunskap kan man genomföra den prekliniska utvecklingen, särskilt med avseende på säkerhet, med större effektivitet och minskad risk samtidigt som man ökar möjligheten att kunna påvisa en klinisk effekt genom att ha bättre underlag om vilka doser man ska ge till patienter i kliniska studier.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att generera data som identifierar samband mellan dos och STAT3 blockerande effekt för Glactone kandidatsubstans och därmed att de regulatoriskt-fastsatta studierna som krävs för att inleda kliniska studier kan genomföras mera effektivt. Ett lyckat projekt innebär en preklinisk validering av konceptet med en oral STAT3 hämmande substans vilket kommer att visa på den höga potentialen i bolaget och underlätta den fortsatta finansiering. Men den övergripande effekten blir att projektet kan komma snabbare till kliniska studier och därmed hjälpa patienter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras med hjälp av konsultation med experter inom farmakokinetik och farmakodynamik för att välja optimala studiebetingelser, t.ex. dosering, tumörtyp, analysmetoder. Denna information kommer sedan att ligga tillgrund för en studieplan som förmedlas till kontraktslaboratorier som genomför studierna. Projektet kommer att omfatta både in vitro och djurförsök och alla resultat kommer att till att estimera säkra och effektiva human doser.

Externa länkar

www.glactone.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.