Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FÄRDPLAN KOMPETENSFÖRSÖRJNING FÖR GRUV- & STÅLINDUSTRIN

Diarienummer
Koordinator SVEMIN AB
Bidrag från Vinnova 781 016 kronor
Projektets löptid december 2018 - juli 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syfte har varit att skapa en tydligare bild av gruv- och stålindustrins behov och utmaningar kring framtida kompetensförsörjning för att möjliggöra tydligare prioriteringar för bransch- och arbetsgivarorganisationerna och företagens arbete. Färdplanen är väl förankrad, tydlig och fyller målet och syftet med projektet till fullo.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat en färdplan som förväntas ligga till grund för åtgärder och satsningar och vara ett referens¬dokument som visar hur de olika satsningarna passar in i helheten. Färdplanen förväntas också användas för att visa vilka reformer och insatser gruv- och stålindustrin betraktar som angelägna.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med fokus på ett antal workshops, intervjuer och enkäter med där gruv- och stålföretag har varit delaktiga. Även myndigheter och andra relevanta organisationer har varit delaktiga i kunskapsinhämtningsarbetet för att skapa en helhetssyn på branschernas utmaningar och behov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 november 2018

Diarienummer 2018-04816

Statistik för sidan