FÄRDPLAN KOMPETENSFÖRSÖRJNING FÖR GRUV- & STÅLINDUSTRIN

Diarienummer 2018-04816
Koordinator SVEMIN AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juli 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram en färdplan för kompetensförsörjning för gruv-och stålindustri. Färdplanen beskriver nuläge, framtida behov samt inriktning för åtgärder för att tillgodose branschens behov av kompetens.

Förväntade effekter och resultat

Projektets viktigaste resultat på kort sikt är ett bättre beslutsunderlag för insatser genom en tydligare bild av såväl förutsättningar som behov och åtgärder och prioriteringar samt en kraftsamling. Vidare är projektets resultat viktig input till FoI-propositionen 2019 samt underlag för SIP STRIM och SIP Metalliska Materials kommande programperioder. Det viktigaste resultatet på lång sikt är tillgång till kompetens.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i samverkan mellan Svemin, Jernkontoret och Industriarbetsgivarna. Under genomförandet är det av yttersta vikt att relevanta aktörer ger input och medverkar i workshops och intervjuer. Projektets har en styrgrupp med representanter från Svemin, Jernkontoret och SIP STRIM.Projektet startar dec 2018 och avslutas juli 2019.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.