Färdplan för mekanisk metallografi

Diarienummer 2017-05425
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 060 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme for Metallic material

Syfte och mål

Syftet med projektet MEK-MET har varit att identifiera de viktigaste forsknings- och utbildningsfrågorna inom området mekanisk metallografi, ett område som fokuserar på relationen mellan mikrostruktur och mekaniska egenskaper i metaller och legeringar. Projektet har skapat en färdplan med de viktigaste forsknings- och utvecklingsfrågorna som behöver adresseras för att stärka positionen för svensk industri inom området. Det finns också ett identifierat behov gällande vidareutbildning av anställda i industrin samt av ökat fokus på området vid universitet och högskolor.

Resultat och förväntade effekter

De resulterande forskningssatsningarna som föreslås i färdplanen kommer på lång sikt att bidra till snabbare utveckling av nya avancerade material genom ökad kompetens kring mekaniska egenskaper och förståelse kring mekaniskt beteende hos metalliska material.

Upplägg och genomförande

Färdplanen har fastställts genom ett antal workshops omfattande diskussioner kring såväl en lägesanalys av ämnesområdet som identifiering av viktiga frågeställningar som behöver lyftas. Speciellt fokus har lagts på industrins behov, såväl vid genomförda workshops som genom möten hos respektive företag. Slutligen gjordes en gemensam summering och prioritering av identifierade frågeställningar och forskningsbehov och en färdplan sammanställdes.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.