Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Färdplan Färingsö - mot morgondagens kollektivtrafik för landsbygden

Diarienummer
Koordinator Sustainable Innovation i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 1 612 552 kronor
Projektets löptid maj 2022 - september 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet Färdplan Färingsö har syftat till att på platsen Färingsö, en av Mälaröarna i Ekerö kommun strax utanför Stockholm, undersöka om införandet av efterfrågestyrda autonoma bussar för att effektivisera landsbygdens kollektivtrafik är motiverat utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Projektet är ett förberedande steg, för att senare genomföra en fullskalig systemdemonstration. Projektets slutsats är att det finns goda argument för att fortsätta arbetet och genomföra en systemdemonstrator för att validera de slutsatser som projektet formulerat.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet visar att det är möjligt att ersätta linjebussar med mindre autonoma eldrivna bussar för 5 till 10 passagerare. Istället för linjetrafiken så införs istället en stomlinje, i linjetrafik, som matas av de mindre autonoma efterfrågestyrda elbussarna. Med detta koncept uppnås bättre prestanda ekonomiskt, miljömässigt och servicemässigt, vilket i längden möjliggör för en beteendeförändring från privat bil till kollektivtrafik på landsbygden.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av parterna (och representant från Ekerö kommun) som träffats regelbundet i projektmöten och i tematiska workshops. Nulägesbeskrivningen bygger på kända och tillgängliga data vilka har sammanställts och analyserats. Den empiriska studien bygger på nya data från platsbaserade aktiviteter med flygblad/affischering, enkäter via sociala medier och intervjuer på plats. State-of-the-artutredningen bygger på nätverk och kontakter, webbaserade studier, nyhetsbevakning och möten med representanter från techsidan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2023

Diarienummer 2022-00877

Statistik för sidan