Famnas testbädd för en personcentrerad vård och social omsorg

Diarienummer 2013-01897
Koordinator FAMNA - RIKSORGANISATIONEN FÖR VÅRD OCH SOCIAL OMSORG UTAN VINSTSYFTE
Bidrag från Vinnova 4 760 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att skapa en tydlig, väl beskriven och förankrad modell för ett innovationsstöd för personcentrerad vård och omsorg inom den idéburna sektorn. Detta har skett och innovationsstödet finns som en funktion i Famnas verksamhet. Målsättning är att ge stöd att kontinuerligt vidareutveckla nya idéer till innovationer. Olika organisationer behöver olika stöd men i huvudsak är det stöd i projektledning, stöd att beskriva innovationen som ett projekt och ibland hjälp med att söka finansiering.

Resultat och förväntade effekter

Testbädden har i nuläget två pågående innovationsprojekt som en följd innovationsstödet. Ett projekt vars mål att stödja en person som är sjukskriven så hen kan vara medskapande i sin egen rehab-resa. Det andra projektet är en vidareutveckling av PDU för att kunna sprida det till flera. Arbetet med PDU har lett till att individer med demensdiagnos bibehållit eller förbättrat sin funktionsförmåga. Resultatet från testbädden presenteras i två rapporter och artiklar till vetenskapliga tidskrifter är på gång

Upplägg och genomförande

Arbetet inom testbädden har löpt enligt plan. Det kontinuerliga lärandet i dialog med medarbetare från idéburna organisationer har varit en viktig del i utvecklingen av innovationsstödet. Men lika viktigt är lärandet från de innovationsprojekt vi genomför. Utvecklingen av den personcentrerade dokumentationen och uppföljningen har skett tillsammans med personalen som arbetar i omsorgen och således också tillsammans med personerna vi finns till för och som PDU utvecklas för. Detta tror vi är en av förklaringarna till att det kommer bli en så bra metod som kan spridas till många.

Externa länkar

Här finns en beskrivning av PDU Hos Famna finns en projektchef som ansvarar för innovationsstödet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.