Fältvalidering av en ny teknologisk plattform för mastitdiagnostik, E! 3882 MASTIGO, projektstöd

Diarienummer
Koordinator Statens Veterinärmedicinska Anstalt - Avdelningen för idisslar- och svinsjukdomar
Bidrag från Vinnova 482 016 kronor
Projektets löptid november 2006 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03172

Statistik för sidan