Field validation trial for a new technology platform for mastitis detection

Reference number
Coordinator Statens Veterinärmedicinska Anstalt - Avdelningen för idisslar- och svinsjukdomar
Funding from Vinnova SEK 482 016
Project duration November 2006 - March 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2006-03172

Page statistics