Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fältprov av skyddssystem för cyklister och fotgängare vid personbilskollision

Diarienummer
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 090 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2010-01176sv.pdf (pdf, 369 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

En sensor, som tidigare utvecklats för att detektera fotgängare, ämnas vidareutvecklas till att kunna detektera även cyklister. Målet med detta projekt var därför att i en miljö, med mycket tät trafik av cyklister och fotgängare (Nederländerna), utvärdera förmågan att inte trigga då det ej är önskvärt (falska positiva).

Långsiktiga effekter som förväntas

Systemet som monterats i 5 bilar kördes mestadels i tätortstrafik vilket möjliggjorde en effektiv utvärdering. Datan från bilarna laddades ner månadsvis för analys och sedan uppdaterades sensoralgoritmen successivt för att minimera falska positiva. Projektet lyckades med en stor minskning av andelen falska positiva. Nästa steg är att utföra en vidare utvärdering samt utvärdering av förmågan att detektera sanna positiva. Beroende på resultatet kommer eventuellt projektet att leda vidare till ett större fältprov med en större flotta bilar i Nederländerna.

Upplägg och genomförande

Systemet installerades i 5 identiska bilar, se bild nedan, tillhörande ett holländskt företag för bredband för internet. Bilarna tillhörde deras service-män som använder bilarna dagtid 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan. Bilarna körde totalt 14590 km. Datan laddades ner månadsvis och analyserades för att sedan uppgradera algoritmen för att successivt minimera falska positiva. Trigg-nivån för att spela in sekvenser sattes medvetet lägre än trigg-nivån för att inte missa något intressant fall.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 februari 2020

Diarienummer 2010-01176

Statistik för sidan