Fallskadepreventiv kompositbeläggning av gummimodifierad cementbaserad betong

Diarienummer 2014-06122
Koordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Stockholm
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Att genom sökt delfinansiering konstruera en 50 m lång vägbeläggning tillverkad av gummimodifierad cementbaserad betong och att dokumentera utförandet i en rapport. Planering för genomförande av provning av provvägen har också påbörjats. Projektet har genomförts till fullo.

Resultat och förväntade effekter

Projektet är genomfört till fullo men nya medel för utvärdering och provning av provvägen behövs. Förväntningar finns på att vägen skall motsvara de krav som kan ställas på en fallskadepreventiv beläggning.

Upplägg och genomförande

1. Planering/projektering av provväg. 2. Genomförande (förberedelser av gjutning, blandning, gjutning och efterbehandling). 3. Dokumentation samt fortsatt planering för utvärdering av provväg.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.