Fairtrail - digitala besiktningar av fastigheter

Diarienummer 2018-01107
Koordinator HIOTLABS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Målet med den här förstudien är att bedöma i vilken utsträckning digitala lekmannainspektioner av fastigheter kan ersätta fysiska besök av professionella besiktningsmän. Studien kommer att undersöka möjliga lösningar och bygga en tidig prototyp baserat på resultatet.

Förväntade effekter och resultat

Först och främst skall projektet svara på i vilken grad tekniken idag kan ersätta fysiska besiktningar, samt ta fram en tidig prototyp på en initial lösning som redan idag kan möjliggöra digitala besiktningar. Detta projekt vill vi ska möjliggöra POCs och piloter med möjliga kunder. Resultatet kommer också att möjliggöra en väl underbyggd tillväxtstrategi samt detaljera behov av kompetens och kapital.

Planerat upplägg och genomförande

1) Utvärdera teknisk potential för digitala husinspektioner genom att analysera nuvarande förfarande och tekniska alternativ att uppnå samma effekt genom användning av bildigenkänning och andra ML-tekniker. 2) Definiera en operational model för digitala husinspektioner baserat på marknadsinsikt och tech-potential identifierat i steg 1, d.v.s. skapa en tidig prototyp för att möjliggöra tidig kundfeedback och bygga marknadsintresse 3) Utvärdera marknadspotential, d.v.s. vilket värde som skapas av den nya tjänsten och för vem

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.