Fairtale - en bildbank som inte befäster normer

Diarienummer 2015-03902
Koordinator Aprendi AB
Bidrag från Vinnova 275 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång 2014-06314-en

Syfte och mål

Förundersökningen visar att det finns en stor efterfrågan av normkreativa bilder. I dagens bildbanker drunknar mångfalden i ett normativt utbud. De normkreativa bilderna hamnar ofta långt ned i sökresultatet. Därfor lägger kommunikatorer orimligt mycket tid på att leta fram bra bilder som återspeglar samhällets mångfald. Idén med en normkreativ bildbank som Fairtale ses därför av flera av de vi intervjuat som en lösning på problemet. Och normkreativa kreatörer vill gärna sälja sina verk via en sådan bildbank.

Resultat och förväntade effekter

Förstudiens MÅL var att skapa bästa möjliga förutsättningar för vidare utveckling av Fairtale - en normkreativ bildbank. Förstudiens workshop och intervjuer med kunder, konkurrenter och kreatörer bekräftar att: - Det finns en hög efterfrågan av bilder som inte befäster normer - Kommunikatörer spenderar orimligt många timmar sökandes efter bra bilder - Det finns många kreatörer som jobbar normkreativt som idag saknar rätt kanal för att sälja sina bilder

Upplägg och genomförande

I förundersökningen har teamet intervjuat behovsägare, kreatörer och ägare av bildbyråer. Teamet har även engagerat behovsägare i en workshop om normkreativ taggning av bilder samt rekryterat deltagare till en styrgrupp för genomförandeprojekt. Under arbetet har flera andra samverkansmöjligheter skapats och till exempel söks genomförandeprojekt i samarbete med kommunikationsavdelningen på Upplands Väsby Kommun. Ordet ´Fair´ i varumärket förpliktigar och intresseorganisationer för kreatörer har varit vägledande i analys av Fairtales framtida prissättning.

Externa länkar

Webbplatsen för den normkreativa bildbanken Fairtale Facebook-sidan för den normkreativa bildbanken Fairtale

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.