Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fabriksdesignsprocessen för framtida utveckling av produktionssystem

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-01587_publikrapport_SV.pdf (pdf, 912 kB)

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01587

Statistik för sidan