Fabriksdesignsprocessen för framtida utveckling av produktionssystem

Diarienummer 2009-01587
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI