Fabriksdesignsprocessen för framtida utveckling av produktionssystem

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-01587_publikrapport_SV.pdf (pdf, 912 kB)

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01587

Statistik för sidan