Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FAARV - Feasibility of testing relevant ADAS and AD scenarios in an Augmented Reality Vehicle

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 91400, Bilsäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 485 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2016-02560eng.pdf(pdf, 462 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med FAARV var att utreda om det är möjligt att använda ett Augmented Reality Vehicle (ARV) för att utvärdera förarrespons och upplevelse i kritiska trafiksituationer där fordonsdynamiken är av avgörande betydelse för hur situationen utvecklas, utan att utsätta förarna för någon verklig fysisk fara.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har lett till två resultat. Det första är en grundlig analys av användningsmöjligheterna för en ARV i kritiska ADAS/AD scenarier, samt en tydlig kravspecifikation på vad en vidareutveckling av t.ex. JARIs implementation måste kunna hantera för att fungera som avsett. Det andra resultatet är fördjupat samarbete med JARI. VCC planerar, tillsammans med andra svenska parter som är intresserade, att ansöka om ett FAARV 2projekt riktat mot ARV baserad ADAS provning med föraren i loopen i NCAP-typiska scenarier. JARI kommer att söka ett motsvarande forskningsprojekt i Japan.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft två arbetspaket. Arbetspaket 1 har tagit fram specifikationer på de ADAS /AD test scenarier som är aktuella för provning inom de närmaste 4-5 åren. Arbetspaket 2 har sen genom ett antal workshops tillsammans med Japanese Automobile Research Institute jobbat för att svara på frågan för vilka av dem ett ARV är möjligt att använda vid försök med testpersoner som inte arbetar med fordonsutveckling. Arbetspaket 2 har även tittat på vilken vidare teknisk utveckling som krävs för att få plattformen att räcka till i alla scenarier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02560

Statistik för sidan