Exploatering av svensk industrimatematik i Brasilien och etablering av forskningssamarbeten

Diarienummer 2013-04307
Koordinator STIFT FRAUNHOFER-CHALM.CENTRUM F INDUSTRIMATEMAT - Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med planeringsprojektet var att lägga upp strategier och etablera kontakter för att exploatera industrimatematik utvecklad vid Fraunhofer-Chalmers Centre (FCC) på brasilianska marknaden samt etablera bilaterala samarbeten inom om rådet. I den fullständiga ansökan beskrivs hur vi planerar att utföra uppdrag mot den bra silianska fordonsindustrin, marknadsföra FCC mjukvara samt etablera samarbetet med det brasilianska institutet CeMEAI.

Resultat och förväntade effekter

För samarbetet mellan FCC och CeMEAI planeras gemensamma projekt inom områden som är intressanta för båda instituten och länderna. Dessa kommer att koordineras av sökanden. Som pilotprojekt planerar vi Optimering av robotbanor för spraymålningstillämpningar där vi också kommer involvera brasilianska fordonsföretag. FCC har redan världsledande forskning i ämnet och det matchar intresset för processoptimering som uttrycktes vid företagsbesöken.

Upplägg och genomförande

Under planeringsprojektet har sökande besökt industrimatematik institutet CeMEAI samt flera andra forskningsinstitut och universitet för att diskutera gemensamma intressen och potentiella samarbeten. Flera fordonsindustriföretag har kontaktats och besökts där sökande har presenterat och demonstrerat FCCs mjukvara för simulering av ytbehandlingsprocesser. Detta har resulterat i många värdefulla forskar- och industrikontakter för det fortsatta arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.