Expanderbar A-Pillar Fas 2

Diarienummer
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 308 930 kronor
Projektets löptid april 2010 - januari 2011
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00113

Statistik för sidan