Expanderbar A-Pillar Fas 2

Diarienummer 2009-00113
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 308 930 kronor
Projektets löptid april 2010 - januari 2011
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI