Exosomer som leveransvektorer av läkemedel mot inflammatoriska sjukdomar

Diarienummer 2015-04814
Koordinator Karolinska Institutet - Kliniskt Forskningscentrum
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - juli 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2015 - höst

Syfte och mål

Projektets övergripande mål var att ta fram en fullständig affärsstrategi och ett investerarpaket för det tänkta ´spin-off´-bolaget. Produkten består, förenklat sett, av exosomer som bär på polypeptider som binder inflammationsalstrande molekyler. Inom projektet undersöktes frågeställningar av teknisk och kommersiell natur för att förfina produktion, isolering och evaluering av produkten liksom förbättring av dess antiinflammatoriska aktivitet. Vidare utfördes konkurrens- och marknadsanalys samt analys av IP-landskapet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet gällde kommersialisering av exosomer som leveransvektorer av läkemedel mot inflammatoriska sjukdomar. Produkten och framställningen förbättrades, analys av landskapet visade en växande marknad där vi har ´freedom-to-operate´ i alla relevanta marknader. Under projektperioden ingicks samarbete med Oxford University, vilket medförde en bred patentportfölj med goda kommersiella förutsättningar. Detta resulterade sedermera i bildandet av ett ´spin-off´ bolag, Evox Therapeutics Ltd.

Upplägg och genomförande

Inom projektet undersöktes frågeställningar av teknisk och kommersiell natur för att förfina produktion, isolering och evaluering av produkten liksom förbättring av dess antiinflammatoriska aktivitet. Detta förbättrades, men det finns fortsatt potential för ytterligare optimering. Vidare utfördes konkurrens-, IP-landskaps- och marknadsanalys för att utvärdera kommersialiseringspotentialen. Dessa analyser hade en betydande del i det stora intresset från investerare som spin-off-bolaget genererade.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.