Exakt hjulskadedetektering för tåg

Diarienummer
Koordinator AMTAB, ADVANCED MEASUREMENTS TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 1 197 296 kronor
Projektets löptid maj 2012 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att utveckla världens mest noggranna hjulskadedetekteringssystem för tåg i rörelse. Under projektets gång har AMTAB uppnått de första tre delmålen av projektet: DMF1 - Definiera den optimala DSP-algoritmen för hjulskadedetektering med AMTAB-systemet utifrån en kortlista av kandidatalgoritmer. DMF2 - Initial implementering av den optimala DSP-lösningen för hjulskadedetektering i vårt befintliga system avklarad, DMF3 - Ha erhållit testmätningar att jobba vidare på för WFD-systemet. Ha kvalitetssäkrat WFD-systemets hårdvarudesign.

Resultat och förväntade effekter

AMTAB har misslyckades med att slutföra projektet p.g.a. av den kraftiga konjunkturnedgång som drabbade företaget under projektets gång. Det finns inte några anställda i AMTAB i nuläget och styrelsen för långt gångna diskussioner med ett antal kandidater som har visat stort intresse av att förvärva IP som AMTAB äger. Bland dessa tekniken för hjulskadedetektering. Därmed är det sannolikt att tekniken kommer att färdigställas under regi av köparen.

Upplägg och genomförande

Initialt har projektet genomförts enligt den tidsplan som presenterades i ansökan. Därefter har projektet blivit försenat p.g.a. de problem som AMTAB drabbats av i samband med den ekonomiska nedgången i världsekonomin. AMTAB har fått uppleva en mycket tuff period med vikande försäljning, frysta projekt och uppskjutna investeringar hos strategiska kunder. Som resultat har företaget inte lyckats med att slutföra projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.