Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EVOLVE

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2022 - mars 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden: Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods.

Viktiga resultat som projektet gav

Evolve utforskade praktiska utmaningar och utvecklade teknik och processer för att integrera heterogena autonoma transportmodaliteter i uppdragsbaserade gemensamma operationer med avseende på blandad passagerar- och godstransport. Innovation Clouds KPI-baserade instrumentpanel nyttjades för att nå integration på två nivåer: (i) strategisk nivå (t.ex. ruttoptimering) och (ii) taktisk nivå (kollaborativa taktiska interaktioner).

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet integrerade robotteknik, optimeringsalgoritmer, livestreaming och manuell styrning för att förbättra effektiviteten och användarupplevelsen vid leverans av föremål till personer på skyttlar.

Upplägg och genomförande

Integrationen på strategisk nivå möjliggjordes genom att aktörerna engagerades i ett samarbetsuppdrag som definierades av en uppdragsprofil tillsammans med användningen av KPI:er för mätning/kontroll, medan integrationen på taktisk nivå underlättades av realtidskommunikation med fjärroperatör(er) med hjälp av meddelanden inkapslade med förklaringar som genererats av förklarbara AI-algoritmer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 juni 2023

Diarienummer 2021-04416

Statistik för sidan