Evispot - ett innovativa startup, Fas 2

Diarienummer 2018-02162
Koordinator Evispot AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Projektet avser att vidareutveckla MVPn som utvecklades i innovativa startup fas 1. Vi ska ta oss ett steg närmare vår teknikvision som är att tveckla en profssplattform för kreditbesut - en skalbar och specialanpassad AI-plattform för kreditbeslut som är lätt anpassad för nya kunder och beslut. De konkreta målet med projektet är att implementera den MVP som utvecklades fas i i live-miljö tillsammans med kund, samt ha utveckla processer samt genomföra automatiska omträning när ny data inkommit till modellen.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är att ha kommit ett steg närmare vår teknikvision och tagit vår plattform till produktionsmiljö tillsammans med kund. Effekten av projektet i sig är att vi kommer ha en produkt/plattform som vi kan marknadsföra och sälja skarpt, där kunderna innehar kort onboarding för att kunna nyttja Evispots tjänster. Kunderna möjliggörs att få smartare beslut, minimera sina resurser på modellutveckling samt ökad relevans då modellerna är optimerade och uppdaterade efter den senaste datan.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre huvudsakliga delmoment. (1) Till en början skall MVPn färdigställas så att den är anpassad för produktion och live-miljö, även innefattande utveckling av processer för att göra modellerna mer förklarbara. (2) Sedan ska den implenteras i en hostingmiljö med ett tillhörande API så att kunder kan få åtkomst till modellens beslut och insikter väl i produktion. (3) Modellen ska dessutom kunna uppdateras, tränas om och optimeras när ny kreditdata inkommit - vilket också inkluderas i projektet.

Externa länkar

www.evispot.ai

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.