Evispot - ett innovativa startup, Fas 2

Diarienummer 2018-02162
Koordinator Evispot AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - mars 2019
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018