Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Evispot - ett innovativa startup, Fas 2

Diarienummer
Koordinator Evispot AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att vidareutveckla den MVP som framtogs i Fas 1 projektet för att ta oss ett steg närmare vår produktionvision - en proffsplattform för AI-kreditmodeller. Vi har under projektet kunnat kommit ett steg närmare vår vision genom att vidareutveckla samt implementera modellen i live-mijljö. Parallellt med detta har vi även fått feedback från kunder kring önskade funktionalitet och därmed identifierat vad vi ska fokusera på för funktionalitet i produkten. Projektet har fyllt sitt syfte - vilket har varit att fortsatt validera och bekräfta vår produkt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har fortlöpt positivt - vi har tagit ett steg närmare vår produktvision med en skalbar plattform. MVPn har anpassats för produktion och live-miljö, vi har satt upp strukturer för APIer samt satt upp miljöer för att möjliggöra smidig uppdateringar och omträningar av AI-modellerna. Under projektets tid insett att en proffsplatform behöver innehålla fler delar än bara AI-modellerna, som tex uppföljningsstruktur på modellernas prestanda samt ett user-interface. Detta har gjort att trots ett lyckat projekt har vi delar kvar att utveckla för att ha en fullt säljbar plattform.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts väl i linje den projektplan som sattes upp. Det första delmomentet fokuserades till stor del på att göra modellerna förklarbara. Det andra delmomentet innefattade att sätta upp miljöer och API för att säkerställa att våra kunder kan få smidig tillgång till modellerna. Vi har även utvecklat strukturer och miljöer för att kunna automatiskt träna om kreditmodellerna när ny data inkommit. Vi har ännu inte hunnit göra en automatisk omträning än då vi väntar på utfallen av de första besluten som modellen tagit (det tar ett par månader innan lånen börjar återbetalas).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2018

Diarienummer 2018-02162

Statistik för sidan