Evaluation of Nordic Summer Colloquium (NSCAS) Etapp 2

Diarienummer 2016-01591
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 785 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - september 2016
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

- Syftet var att genomföra och utvärdera om en sommarskola för internationella forskarstuderande väcker intresse och kunskap om företag och Bergslagen. - Jämfört med 2015 års sommarskola utökades NSCAS 2016 med alumner, vetenskapliga konferenser, samt även högskolor, institut och kommuner som projektparter. - Ett omfattande program genomfördes väl och nya kontakter för R&D skapades samtidigt som medvetenheten ökade om Bergslagen som en attraktiv region med avancerad industri och bra livskvalitet. - Företagsparterna upplever att NSCAS fyller ett behov och är mycket positiva för fortsatt utveckling av konceptet.

Resultat och förväntade effekter

- Åtta internationella forskarstuderande deltog. Samtliga studenter uppfyllde kraven för deltagande och kunskap efter genomförd kurs. - Fem företag och forskningsinstitut besöktes som presenterade och visade sin verksamhet genom föredrag, diskussioner och guidning på utvecklingslaboratorier och i produktion. Företagens respektive hemkommun var uppskattade värdar. - Målet att sprida budskapet om en attraktiv region för ingenjörer lyckades, liksom företagens mål att undersöka om internationella studenter med relevant bakgrund är en målgrupp för rekrytering.

Upplägg och genomförande

Utvärderingen visar att modifieringen av programmet jämfört med 2015 års sommarskola var bra, med historik kring järnhanteringen i regionen, omgivningar, arbetsvillkor & livsstil. Det tekniska/vetenskapliga innehållet fördjupades med ett par dagars vetenskapliga seminarier. En tydligare matchning gjordes mellan respektive student och intresserade företag, samt introduktion med coachning i presentationsteknik och reflektion över rollen som forskare. Utvärderingen var mycket positiv, med en rekommendation att upprepa och utveckla konceptet. En potential är ett globalt centrum för unga forskare som ambassadörer.

Externa länkar

Öppen grupp LinkedIn Film på YouTube om NSCAS 2016 Twitter Ovanstående länk går till hemsidan för NSCAS Facebook grupp för NSCAS

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.