EUSMESupport2020

Diarienummer 2015-00543
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 23 603 803 kronor
Projektets löptid april 2015 - maj 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020, 2015-2017

Syfte och mål

Syftet med projektet var att informera om möjligheterna för SMF att delta i H2020 och Eurostars samt ge stöd till SMF som önskade söka stöd eller avråda dem som inte passade in. I projektet har de mål som sattes i projektets inledning uppfyllts väl. Enkätundersökning under projektets löptid pekar på att stödfunktionen uppskattats.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att över 10 000 företag kontaktats och att 739 har givits stöd i någon form. Av dessa bestämde sig 179 SMF att skicka in en ansökan varav 64 beviljades, en hit-rate på 36 %.

Upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan 8 organisationer som har kontakt med SMF varav 5 som ingår i EEN. Projektet indelades i fyra arbetspaket; kommunikation, finansiering, processtöd, utbildning. En hemsida etablerades och en helpdeskfunktion med svar inom 48 h etablerades. Såväl interna som externa utbildningar hölls. Projektmöten hölls 2-3 gånger per år och ledningsgruppsmöten varannan vecka. Vår analys är att strukturen för projektet fungerat bra, att helpdeskfunktionen varit viktig samt att trafiken till hemsidan ökat under projektets gång.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.