EUSMESupport2020

Diarienummer 2015-00543
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden Holding AB - RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 24 000 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - maj 2018
Status Beslutat
Ansökningsomgång Support office for SME to Horizon 2020, 2015-2017

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att öka antalet små och medelstora företag (SMF) som deltar i EUs forskningsprogram. I projektet samlas aktörer som tidigare gjort insatser samtidigt som samverkan med EEN-nätverket stärks. Målet för projektet är att för SMF öka kännedom om H2020 bl.a. genom samverkan med branschorganisationer och andra nätverk. Syftet är också att höja kvaliteten för de ansökningar som lämnas av SMF.

Förväntade effekter och resultat

Genom att samverka med organisationer med en bred spridning såväl geografiskt som kompetensmässigt förväntas antalet SMF som nås av information om H2020 att öka. Genom att också bredare sprida och tillgängliggöra den kompetens avseende ansökan till H2020 förväntas också kvaliteten på ansökningarna att kunna höjas och därmed successrate.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i fem olika arbetspaket; koordinering, informationsspridning, finansiering, stöd till ansökan och utbildning. Projektet leds av RISE med stöd av arbetspaketledare för de fyra övriga arbetspaketen. Ett s.k. branschråd med företrädare för relevanta branscher liksom andra nätverk etableras till stöd främst för porojektet. Information om projektet kommer att finnas tillgängligt såväl på RISE hemsida som på övriga organisationers hemsidor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.