Eurostarsprojekt E!9113 COMRADE, BENCAR AB

Diarienummer 2014-04219
Koordinator BENCAR AB
Bidrag från Vinnova 2 742 475 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Att utveckla plattformar för produktion av radioaktivt märkta spårmolekyler för att användas i klnisk forskning och diagnostik med Positron emissionstomografi. Dessa plattformar skall nyttjas för framställa spårmolekylerna under GMP villkor integrerad med anläggningar för radionuklidproduktion tex en cyklotron men även med möjlighet att utnyttja vår spanske partners Proton laser teknologi. Målet med projektet har varit att integrera denna plattform med en protonlaser som är under utveckling av vår spanske partner. Detta steg har ännu inte nåtts.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utvecklat teknologi för att utnyttja 11C-märkt kolmonoxid i framställning av intressanta spårmolekyler. Vi har vidare utvecklat 11C-märkt metyljodid som är en annan viktig komponent för att framställa spårmolekyler. Denna teknologi plattform har utvecklats för att kunna anpassas till en mini-ren rums teknologi som innebär möjligheter att utveckla GMP produktion i en lokal miljö. Integrering av våra plattformer med den protonlaser som PLA har inte kunnat testas inom ramen för projektet. Se Bilagda PLA information.

Upplägg och genomförande

Mycket av arbetet i dessa delprojekt har varit att dels undersöka lämpliga komponeter och material men också att utveckla styr och regler teknologi för att kunna nyttjas i en rutinmässig produktion av positron emitterande spårmolekyler

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.