Eurostarsprojekt E!7732 WMS IVL

Diarienummer 2013-01261
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 984 888 kronor
Projektets löptid april 2013 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Den internationella marknaden för vattenrening ställer höga krav på säkerhet av dricksvattenförsörjning. Det finns idag fler än 600 000 vattenverk som är potentiella kunder till WMS - Water Monitoring System. Det pågår en stor satsning på att få fram varningssystem för on-line monitorering av mikroorganismer men det finns ännu inte några färdiga system på marknaden. WMS har som mål att med en högupplöst partikelsensor kunna detektera och identifiera enskilda mikroorganismer.

Resultat och förväntade effekter

Systemet ger en unik signal för parasiter och denna signal återfinns även i råvattnet vilket är väldigt positiva resultat. Systemet är tränat för att identifiera denna signal även i råvattnet och skiljer ut signalen bland alla andra signaler från partiklar som finns i råvattnet. Det behövs dock fler tester för att man med säkerhet kan säga att systemet inte ger falska positiva samt för att bestämma vilken detektionsgräns man når.

Upplägg och genomförande

Genom att analysera vatten framtaget genom omvänd osmos som inte innehåller några partiklar och sedan tillföra endast parasiter så tränas systemet att detektera den unika signaturen från parasiten genom algoritmer för klustring. Nästa steg var att analysera råvatten som innehåller alla möjliga partiklar och tillsätta parasiter för att se om systemet kan identifiera parasiterna utan att ge utslag för att andra partiklar också skulle vara parasiter (falska positiva).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.