Eurostarsprojekt E!6820 Paperboard, OrganoClick AB

Diarienummer
Koordinator Organoclick AB
Bidrag från Vinnova 2 194 500 kronor
Projektets löptid mars 2012 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen med projektet var att utveckla ett nytt starkare kartongmaterial för gipsskivor. Syftet var att kunna reducera mängden pappersmassa i gipskartongen med bibehållen styrka så att både ekonomiska och miljömässiga besparingar erhålls. Målet har uppfyllts vid labb- och pilottester. Däremot har projektet inte än gått vidare in i fullskaliga produktionstester, då parterna gemensamt beslutat att försöka förbättra egenskaperna ytterligare på pilotnivå innan steget tas till full produktion.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en ny styrketeknik för kartongmaterial baserat på OrganoClicks teknik för modifiering av biofibrer. Effekten av detta starkare kartongmaterial är att mängden pappersmassa kan reduceras med samma bibehållna styrka. Tekniken har utvärderat på labb- och pilotskala med bra resultat men inte än i full produktionsskala.

Upplägg och genomförande

Partners i projektet var det svenska materialteknikbolaget OrganoClick, gipstillverkaren Siniat (f.d. Lafarge Gypsum) och Mittuniversitetet. Därmed fanns en bred kompetens med avseende på kemi, materialteknik och produktion i projektet samt parter från flera led av värdekedjan. Samarbetet mellan parterna har varit tätt med regelbundna möten. Vid de större testerna har representanter från alla parter deltagit. Ett stort kunskapsutbyte har skett mellan parterna vilket resulterat i ett lyckat arbete även fast projektet än så länge inte nått hela vägen fram till slutmålet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.