Eurostarsprojekt, E!5939 RTD REAG, KI

Diarienummer
Koordinator Smittskyddsinstitutet
Bidrag från Vinnova 915 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Framställning av rekombinanta proteiner, framställning av monoklonala antikroppar samt utveckling av snabbdiagnostik för fästingburna sjukdomar, såsom fästingburet encefalitvirus (TBEV)och Borrelia.

Resultat och förväntade effekter

En rad olika rekombinanta proteiner av TBEV och Borrelia producerades. Fem monoklonala antikroppar mot TBEV framställdes och karaktäriserades. Snabbtester som TBEV IgM EIA, TBEV IgG EIA, prototype TBEV rapid test, samt prototype Borrelia rapid test utvecklades. De nyutvecklade snabbtesterna kommer att få ett mycket stort värde inom den kliniska mikrobiologin. En TBEV monoklonal används redan idag iSmittskyddsinstitutets/Folkhälsomyndighetens referensdiagnostik gällande TBEV infektioner (unik i Europa). De olika rekombinantproteinerna och monoklonalerna har ett stort värde för framtida forskningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet var välplanerat med logiska subprojekt (WP1-3) uppdelade mellan de 3 parterna. Samarbetet har fungerat utmärkt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01118

Statistik för sidan