Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Eurostars E!4791 PYJIT

Diarienummer
Koordinator Open End AB
Bidrag från Vinnova 1 164 480 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02708

Statistik för sidan