Eurostars E!4791 PYJIT

Diarienummer
Koordinator Open End AB
Bidrag från Vinnova 1 164 480 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02708

Statistik för sidan