PYJIT - ett snabbt och flexibelt ramverk för dynamiska språk baserat på PyPy

Reference number
Coordinator Open End AB
Funding from Vinnova SEK 1 164 480
Project duration July 2009 - December 2011
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-02708

Page statistics