Eurostars E!4260 Pain Detector

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Anestesi, Operations- och Intensivvårdskliniken
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - mars 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02194

Statistik för sidan