Pain Detector

Reference number
Coordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Anestesi, Operations- och Intensivvårdskliniken
Funding from Vinnova SEK 1 200 000
Project duration November 2008 - March 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-02194

Page statistics