Eurostar - Rapid Disk

Diarienummer
Koordinator KRONOBERGS LÄNS LANDSTING - Centrallasarettet Växjö, Klinisk mikrobiologi
Bidrag från Vinnova 932 447 kronor
Projektets löptid mars 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål har uppfyllts. Snabb resistensbestämning (

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntar oss att metoden kommer att användas i Europeisk mikrobiologi ffa för preliminär resistensbestämning direkt från blododlingsflaskor. Viktigt är dock att metoden verkar vara tillförlitlig för slutgiltig resistensbestämning och kan också användas som sådan.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit ett samarbete mellan mikrobiologiska laboratorier i Sverige (Växjö), Danmark och Holland som tillsammans med Kiestra (senare BD-Kiestra) har utvecklat och validerat metdoen. Upplägget har inneburit att Växjö har stått för stamkollektioner som sedan har testats på flera laboratorier med delvis olika avläsningssystem. Regelbundna möten och telefonkonferenser med utbytande av data har genomförts och resultaten har presenterats fortlöpande vid flera Europeiska vetenskapliga kongresser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-00510

Statistik för sidan