Eurostar - Rapid Disk

Reference number
Coordinator KRONOBERGS LÄNS LANDSTING - Centrallasarettet Växjö, Klinisk mikrobiologi
Funding from Vinnova SEK 932 447
Project duration March 2011 - December 2013
Status Completed

Purpose and goal

Projektets mål har uppfyllts. Snabb resistensbestämning (

Results and expected effects

Vi förväntar oss att metoden kommer att användas i Europeisk mikrobiologi ffa för preliminär resistensbestämning direkt från blododlingsflaskor. Viktigt är dock att metoden verkar vara tillförlitlig för slutgiltig resistensbestämning och kan också användas som sådan.

Approach and implementation

Projektet har varit ett samarbete mellan mikrobiologiska laboratorier i Sverige (Växjö), Danmark och Holland som tillsammans med Kiestra (senare BD-Kiestra) har utvecklat och validerat metdoen. Upplägget har inneburit att Växjö har stått för stamkollektioner som sedan har testats på flera laboratorier med delvis olika avläsningssystem. Regelbundna möten och telefonkonferenser med utbytande av data har genomförts och resultaten har presenterats fortlöpande vid flera Europeiska vetenskapliga kongresser.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.