Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

European Metrology Research Program, EMRP, tilläggsfinansiering 2015-2017

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Mätteknik, Stockholm
Bidrag från Vinnova 4 935 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

RISE Research Institutes of Sweden (fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) är Nationellt Metrologiinstitut i enlighet med en särskild förordning, signatär för ett MRA inom internationell metrologí och för den regionala metrologiorganisationen EURAMET. Med stöd av EU-kommisionen genomförde EURAMET ett Artikel 185-projekt 2009-2017 med målsättningen att koordinera forskningsinsatser inom europeisk metrologi. Forskningsprogrammet som nu är avslutat kallades European Metrology Research Program, EMRP och bedömdes som mycket lyckosamt i den EU-ledda utvärderingen.

Resultat och förväntade effekter

Den totala omfattning för det europeiska metrologiforsknings-programmet, EMRP är 400 M (för Sverige 5,4 M) där i storleksordningen hälften är medel från EU. Genom det särskilda anslaget för Artikel 185-programmet ges förutsättningar för svensk nationell metrologi att delta i samverkansprogrammet inom områden med stor betydelse för teknikutvecklingen inom forskning, näringsliv och samhälle. SP/RISE deltagande i EMRP och varit lyckosamt och resultera i 24 olika projekt.

Upplägg och genomförande

Det europeiska metrologiforskningsprogrammet, EMRP, koordineras av en särskild organisation under EURAMET. Genom SP/RISE deltagande i EURAMET deltar SP också i EMRP´s forskningsråd och svensk metrologi har möjlighet att delta i de sammanlagt 14 utlysningar inom 7 områden som genomförs från och med 2009 till och med 2014. Programmet EMRP avslutades 2017. Redan 2014 startades efterföljaren EMPIR.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-00941

Statistik för sidan