European Metrology Research Program, EMRP, tilläggsfinansiering 2015-2017

Diarienummer 2015-00941
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Mätteknik, Stockholm
Bidrag från Vinnova 4 935 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Pågående

Syfte och mål

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är Nationellt Metrologiinstitut i enlighet med en särskild förordning, signatär för ett MRA inom internationell metrolog- och för den regionala metrologiorganisationen EURAMET. Med stöd av EU-kommisionen koordinerar EURAMET ett Artikel 185-projekt 2009-2017 som i sin tur har målsättningen att koordinera forskningsinsatser inom europeisk metrologi. Forskningsprogrammet kallas European Metrology Research Program, EMRP.

Förväntade effekter och resultat

Den totala omfattning för det europeiska metrologiforskningsprogrammet, EMRP är 400 M (för Sverige ca 5,4 M) där hälften är medel från EU. Genomprogrammet ges förutsättningar för svensk metrologi att delta i samverkansprogrammet inom områden med stor betydelse för teknikutvecklingen inom näringsliv och samhälle. Sammanlagt har SP medverkat i 21 olika EMRP-projekt. Dessa kommer efterhand att avlutas under perioden 2015-2017.

Planerat upplägg och genomförande

Det europeiska metrologiforskningsprogrammet, EMRP, koordineras av EURAMET. Genom SPs deltagagande i EURAMET deltar SP också i EMRP´s forskningsråd och svensk metrologi har haft möjlighet att delta i de sammanlagt 11 utlysningar inom 7 områden som genomförs från och med 2009 till och med 2013.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.