Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

European Incubators Network - EuroIncNet

Diarienummer
Koordinator Uppsala Innovation Centre AB
Bidrag från Vinnova 580 818 kronor
Projektets löptid januari 2017 - oktober 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Ett nätverk bestående av de bästa Västeuropeiska inkubatorerna enligt UBI Globals ranking är skapat. Avtal har skrivits med följande fem inkubatorer: Set Squared (UK), INiTS(Österrike), iMinds/Imec (Belgien), i3P (Italien), UIC(Sverige). Elva(11) inkubatorsbolag har aktiverats, sju(7) bolag från UIC och tre(3) bolag ifrån Imec/Belgien och ett(1) bolag från INiTS/Österrike. En process och en metod har tagits fram för att via de bästa inkubatorerna i Europa hjälpa inkubatorbolag att expandera sin affär till andra europeiska marknader.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett UIC-bolag har en etablerat en fungerande verksamhet i Österrike. Ett annat bolag har börjat etablera verksamhet i i Holland och Österrike. Ett tredje bolag arbetar tillsammans med Set Squared för att etablera verksamhet i UK. Fyra(4) av de bolag som UIC tagit emot är tillfredsställda med den analys och beslutsunderlag som UIC arbetat fram. EuroIncNet har tillgängliggjorts för för övriga Inkubatorer och för övriga parter i Växtzon. Än så länge har ett(1) Växtzonsbolag utnyttjat EuroIncNet för sin internationalisering.

Upplägg och genomförande

Ett nätverk om fem Västeuropeiska inkubatorer är skapat och genomförs enligt följande: 1. Startupbolaget beskriver sin affärsmodell summariskt. 2. Mottagande inkubator gör en förstudie om förutsättningar för etablering på aktuell marknad. 3. En lanseringsstrategi genomförs av bolaget och mottagande inkubator För detta arbete ersätts mottagande inkubator av beställande inkubator. Nätverket administreras av UIC på uppdrag av alla deltagare. Tre gemensamma möten med alla ingående inkubatorer har genomförts, där alla har uttryckt tillfredställelse med upplägget.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04161

Statistik för sidan