Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

European Incubators Network - EuroIncNet

Reference number
Coordinator Uppsala Innovation Centre AB
Funding from Vinnova SEK 580 818
Project duration January 2017 - October 2018
Status Completed

Purpose and goal

Ett nätverk bestående av de bästa Västeuropeiska inkubatorerna enligt UBI Globals ranking är skapat. Avtal har skrivits med följande fem inkubatorer: Set Squared (UK), INiTS(Österrike), iMinds/Imec (Belgien), i3P (Italien), UIC(Sverige). Elva(11) inkubatorsbolag har aktiverats, sju(7) bolag från UIC och tre(3) bolag ifrån Imec/Belgien och ett(1) bolag från INiTS/Österrike. En process och en metod har tagits fram för att via de bästa inkubatorerna i Europa hjälpa inkubatorbolag att expandera sin affär till andra europeiska marknader.

Expected results and effects

Ett UIC-bolag har en etablerat en fungerande verksamhet i Österrike. Ett annat bolag har börjat etablera verksamhet i i Holland och Österrike. Ett tredje bolag arbetar tillsammans med Set Squared för att etablera verksamhet i UK. Fyra(4) av de bolag som UIC tagit emot är tillfredsställda med den analys och beslutsunderlag som UIC arbetat fram. EuroIncNet har tillgängliggjorts för för övriga Inkubatorer och för övriga parter i Växtzon. Än så länge har ett(1) Växtzonsbolag utnyttjat EuroIncNet för sin internationalisering.

Planned approach and implementation

Ett nätverk om fem Västeuropeiska inkubatorer är skapat och genomförs enligt följande: 1. Startupbolaget beskriver sin affärsmodell summariskt. 2. Mottagande inkubator gör en förstudie om förutsättningar för etablering på aktuell marknad. 3. En lanseringsstrategi genomförs av bolaget och mottagande inkubator För detta arbete ersätts mottagande inkubator av beställande inkubator. Nätverket administreras av UIC på uppdrag av alla deltagare. Tre gemensamma möten med alla ingående inkubatorer har genomförts, där alla har uttryckt tillfredställelse med upplägget.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2016-04161

Page statistics