EURIPIDES-MiniMEMS

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04852

Statistik för sidan