EURIPIDES-MiniMEMS

Diarienummer 2009-04852
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Avslutat