EURIPIDES-MiniMEMS

Reference number
Coordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Funding from Vinnova SEK 1 100 000
Project duration January 2010 - December 2012
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-04852

Page statistics