EUREKA/ITEA2 SoRTS - Elekta

Diarienummer 2013-02661
Koordinator Elekta Instrument AB
Bidrag från Vinnova 5 413 428 kronor
Projektets löptid december 2013 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning EUREKA cluster co-funding 
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2012-2013

Syfte och mål

Syftet med SoRTS projektet var att utveckla ett system av realtidssystem (bestående av bildtagning och terapisystem) för att möjliggöra en mera automatiserad bildtagning, terapi samt rörelsekompensering för målet (=tumören) med en garanterad högsta total fördröjning vid kommunikationen mellan systemdelarna. Detta har genomförts och uppvisats för behandlingsmodaliteterna MR-Linac, MR-Brachy samt MR-HIFU.

Resultat och förväntade effekter

SoRTS har skapat teknologibasen för automatiserade och bildstyrda terapiprodukter. Detta kommer att utöka kundbasen för båda dessa teknikområden samt även möjliggöra helt nya tillämpningar genom att den i SoRTS utvecklade realtidssövervakaren kommer att möjliggöra behandling av tumörer hittintills ej behandlingsbara p.g.a. dessas rörelser inuti kroppen. Säkerställandet av integriteten av enskilda delar inom systemet av realtidssystem är även intressant för varje realtids och bildstyrd återkopplat system som t.ex. inom säkerhets och nanoteknologiområdet.

Upplägg och genomförande

Bildgenereringen och terapisystemen består av ett flertal distribuerade realtidssytem. SoRTS utvecklade en realtids procedurövervakare (RTPS) för att uppnå den nödvändiga arkitekturen i ett adaptivt och bildstyrt terapisystem. RTPS möjliggör realtidskommunikation och stödjer skilda algoritmer som processas på skilda värddatorer inklusive olika visualiserings principer.

Externa länkar

http://www.sorts.eu/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.