EUREKA Resebidrag:Utveckling av integrerad pneumatisk linjärmotor

Diarienummer
Koordinator SO Elektronik Aktiebolag - SO Elektronik AB R&D
Bidrag från Vinnova 13 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - februari 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2011

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03942

Statistik för sidan