Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA projekt E!9913 PMSELI

Diarienummer
Koordinator SAFELINE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 1 965 306 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - augusti 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för vårt marknadsnära teknologisamarbete har varit att utveckla en banbrytande monitoreringslösning för befintliga hissinstallationer med egenskapen att vara det första oberoende, prediktiva monitoreringssystemet för befintliga hissinstallationer med möjlighet att förutse tekniska fel innan de inträffar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har tillsammans med vår projektpartner utvecklat ett prediktivt monitoreringssystem för befintliga hissinstallationer. Systemet har en dimension av machine learning genom självlärande algoritmer vilket gör att det kan analysera hissens rörelsemönster och automatiskt rapportera problem eller onormala rörelser samt förutse tekniska fel innan de inträffar.

Upplägg och genomförande

Vi har en stark tro på att detta system som innebär ny state-of-the-art inom monitorering av hissar har en stor marknadspotential och kan hjälpa fastighetschefer runt om i världen att monitorera och förutse problem, innan de inträffar på sina hissinstallationer. Denna nya teknologiska lösning kan genom sin prediktiva egenskap minska antalet olyckor kopplat till hissar genom att systemet varnar i tid för att en tekniker skall kunna åtgärda problemet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04093

Statistik för sidan